Herøy IL med stort reiselotteri

HIL_Hilde_olsen
Herøy ILs fotballgruppe starter i disse dager et stort reiselotteri og trenger å engasjere både de aktive og foreldre for å gå fra dør til dør. - Vi håper alle stiller opp, sier Hilde Olsen i fotballgruppa.
- Vi skal selge 1500 lodd til en enkeltpris av 25 kroner og salget skal starte fra loddene blir delt ut til idrettslagets medlemmer. Lotteriet foregår helt fram til 31. oktober, sier Hilde Olsen til Herøyfjerdingen.
 
Og Herøy IL kan lokke med flotte premier, gitt i gave av næringslivet i kommunen:
1. premie: Reisegavekort til en verdi  av 10.000 kroner (gitt av Seløy Undervannservice)
 
2. premie: Reisegavekort til en verdi av 5000 kroner (gitt av Marine Harvest)
 
3. premie: Rundtur med hurtigbåten til blant annet Træna.
 
Dessuten har Rønnes Trykk sponset loddene.
 
Dør-til-dør
- Lotteriet skal gjennomføres som en "dør-til-dør-aksjon" og det skal ikke selges lodd fra butikkene, understreker Hilde Olsen.
 
Alle bebodde husstander skal besøkes og det er viktig at foreldrene følger opp at loddene blir solgt.
 
Idrettslaget vil sette opp soner med en voksen som hovedansvarlig på hver av sonene.
 
- Hvis det er mulig bør gjerne foreldrene gå sammen med barna.
 
Håper alle stiller opp
Vi håper at alle stiller opp og tar ansvar, fordi dette er en grei måte for Herøy IL å få inntekter på, mener Hilde Olsen.
 
Hun legger til at lodd og penger må være innlevert til soneansvarlig så raskt som mulig etter avsluttet salg, og senest 1. november.
HIL_Hilde_olsen
Hilde Olsen håper at alle stiller opp.
HILlogo_02

Annonser