Herøy idrettslag har i dag rundt 150 aktive utøvere. Kommunen legger godt til rette for aktivitetene i idrettsanlegget med flotte kommunale kommunale anlegg. Herøyhallen benyttes flittig og i tillegg har kommunen Herøy stadion der det finnes en flott naturgressbane i tillegg til anlegg for friidrett. Ved Herøyhallen ligger det også en flott kunstgressbane. 

For tiden tilbyr idrettslaget følgende idretter:

  • Barneidrett: Et tilbud for de mellom 3 og 7 år
  • Friidrett: Et tilbud fra 10 år og oppover
  • Badminton: Et tilbud til alle
  • Fotball: Et tilbud fra 7 år, og per i dag har vi til og med guttelag (16 år)
  • Bordtennisgruppa er ikke aktiv, men vi håper vi kan tilby bordtennis i løpet av året

En egen gruppe organiserer også aktiviteter for å ta Idrettsmerket på Herøy stadion. Herøy IL har også egen motocrossgruppe som har planer om å få reetablert motocrossbane etter at den har vært ute av drift en lamg periode.

Treningstider for Herøyhallen finner du på Herøyfjerdingen. Nye treningstider blir bestemt mandag 12.september.

Samhold og idrettsglede
- Herøy idrettslag ønsker alle herøyfjerdinger velkommen. Vi legger vekt på samhold, idrettsglede og aktivitet. Vi ønsker at alle skal få utøve idretten sin på sitt nivå, og vi er stolte av at flere av våre  utøvere har gode prestasjoner, lokalt og nasjonalt, i sin idrett. Dersom noen har ideer og forslag til nye idrettsgrener tar vi gjerne i mot nye forslag. Vi ønsker å være nytenkende og samarbeider gjerne om alt som har med idrett å gjøre, sier leder i Herøy idrettslag, Kirsti Iversen.

Idrettslaget har egen facebookgruppe.

Ønsker noen å ta kontakt, kan de sende sende en epost til Kirsti på kirstiiv@yahoo.no