Under årsmøtet var det flere nye navn som kom inn i styre og stell. Mangeårig leder Kirsti Iversen valgte å takke for seg etter 10 år i lederstolen. Ny leder er Aiste Remeikaite. I badmintongruppa kom Ann-Kristin Lenning inn som ny leder etter Astrid Reinertsen. Astrid har vært leder for badmintongruppa i 6 år og fortsetter nå som varamedlem i styret. Både Kirsti og Astrid høstet mange lovord for den jobben de har gjort og fikk velfortjent honnør av årsmøtet. Badmintongruppa har de siste årene vokst mye og har nå over 100 aktive medlemmer. Flere av utøverne hevder seg også helt i norgestoppen og her har nok trenerne med Torgeir Lenning i spissen mye av æren.

HIL fyller 75 år
Herøy idrettslag ble stiftet 22. april 1943 og fyller i 75 år i år. Det planlegges hovedmarkering lørdag 1. september og i denne sammenheng har idrettslaget et ønske om å få laget en bildebok med bilder fra lagets historie. Herøyfjerdingen har tidligere bedt våre lesere om å låne ut bilder og levere dem til rådhuset i Herøy eller sende dem til post@heroyil.no. (se egen sak)

Mange frivillige
Nedenfor ser dere en oversikt over de som sitter i styre og stell i idrettslaget. I oversikten finner dere i overkant av 50 navn, der noen av dem også er engasjert i flere grupper. I tillegg er det en rekke personer som er opptatt med ulike trenergjerninger. Når en tenker på at ingen i Herøy IL mottar noen form for godtgjøring skjønner vi at det legges ned en enorm frivillig innsats for idrettslaget i kommunen.

Hovedstyret:
Aiste Remeikaite, leder (ny), Lars Norum, nestleder, Wenche Sæthre Jørgensen, Lise Theimann, sekretær, Charlotte Hundal, Tanja Lorvik, styremedlem (ny), Tanja Jakobsen, vara, Marit Jørgensen, vara (ny)

Fotballgruppa:
Torkjel Gullesen, leder, Halvard Jakobsen, nestleder, Heidi Nilsen, kasserer, Gunn Lise B. Hansen, sekretær, Line Olsen, styremedlem, Jan Terje Mikalsen, styremedlem (ny), Bjørn Håland, vara, Andreas Jørgensen, vara

Badminton:
Ann Kristin Lenning, leder (ny), Ole Christoffer Olsen, nestleder (ny), Hanne Gabrielsen, kasserer, Sonja Salamonsen, sekretær, Håvard Bjertnes, styremedlem, Sigbjørn Wang, styremedlem, Kate Jakobsen, styremedlem (ny), Elin Hanssen, vara, Astrid Reinertsen, vara

Bordtennis:
Det er ikke aktivitet i bordtennisgruppa for tiden og på årsmøtet i fjor ble det vedtatt et forslag om å opprettholde gruppa og ha en kontaktperson opp i mot særforbund og hovedstyret i HIL. Erlend Sjåvik har sagt seg villig til å være kontaktperson også i 2018.

Friidrett:
Frode Nilsen, leder, Alf Rune Olsen, nestleder, Odd Inge Jakobsen, kasserer, Siv Hestmark, sekretær, Hasse Jakobsen, styremedlem, Mette Oppland, styremedlem (ny), Renate Dalen, vara (ny), Lena Eide Nilsen, vara (ny)

Motorsport:
Frode Nilssen, leder, Raymond Jenssen, nestleder/styremedlem, Håvard Bjertnes, kasserer, Hans-Kåre Menzoni, sekretær, Hans Nilssen, vara          

Barneidrett:
Jon Arne Blix Svendsen, kontaktperson (ny), Lotte Moe, kontaktperson (ny)

Revisorer:
Einar Martin Nordnes, Elin Nilsen

Valgnemnd:
Arnt Åge Isaksen, leder, Eli Håland, medlem, Silje Thoresen Hansen, medlem (ny)

Arrangementskomiteen  HIL fotball:
Komiteen er utnevnt av HIL Fotball og har ansvar for arrangementet rundt FK Herøy/Dønna sine kamper på Herøy.

Arnt Isaksen, leder, Bente Karlsen Moe, medlem

Idrettsmerke:
Laila Furu Vold, kontaktperson

Fotballklubben Herøy/Dønna:
Da FK Herøy/Dønna i sin tid ble stiftet sa statuttene at leder og nestleder skulle gå på omgang mellom idrettslagene. Videre skal idrettslagene stille med 3 medlemmer + 1 vara hver i styret, samt hver sin revisor.

Herøy idrettslag sin andel i styret for 2018 er: Silje Sandstrak, Mads Knutsen (ny), Åge Johansen (ny), Arnt Erling Paulsen, vara, Kjersti V. Isaksen, revisor