Ronja Herøy fra rederiet Sølvtrans har en lastekapasitet på 5700 kubikkmeter og går nå på kontrakt med Mowi og leverer blant annet slakteklar laks ved fabrikken på Herøy. Den ble nylig levert fra verft i Tyrkia.

Sivert (22) fra Herøy er kadett om bord
Sivert Hansen fra Herøy har gått to år på styrmannsskole i Ålesund og er nå i en opplæringsstilling som kadett om bord på Ronja Herøy.

- Det var litt tilfeldig at jeg havnet på denne båten, men jeg sendte inn en søknad til rederiet og er glad for at jeg havnet her. Forhåpentligvis skal jeg bli styrmann og kanskje kaptein etter hvert, sier Hansen.

Kaptein Ketil Johansen forteller at det gjerne tar et helt år før man får en ny båt til å fungere optimalt, og at det ofte er en del tilpasninger som må gjøres. Det er vanligvis et mannskap på syv om bord, i tillegg til to lærlinger og en kadett.

Johansen forteller at det varierer hvor mye fisk de har med seg, men antyder at de maksimalt kan ha med seg 800 tonn i en last.

- Så langt har vi hatt med oss 750 tonn, og det er vel ikke så lurt å gå på maksimal kapasitet med en gang på en ny båt, sier Johansen.

Store dimensjoner
Ronja Herøy har som tidligere nevnt en lastekapasitet på 5700 kubikkmeter, og til sammeligning hadde den første Sølvtrans-båten en kapasitet på 208 kubikkmeter. Båtene Steinar Olaisen og Færøysund fra Nova Sea har til sammenligning en kapasitet på 3600 og 3000 kubikkmeter.

Den har en lengde på 91,15 meter og en bredde på 22,40 meter og to hovedmotorer på 2150 kw hver. Motorene er av typen dual fuel electric propulsion som innebærer at det er elektrisk fremdrift med hovedgeneratorer som kan kjøres både på LNG-gass og dieselolje. Den har en marsjfart på 12 knop og en lugarkapasitet for 16 personer.

Verdensledende brønnbåtrederi
- Sølvtrans er det verdensledende brønnbåtrederiet som operer i alle marked der det produseres atlantisk laks over hele verden i sjø. I tillegg leverer vi selvsagt også tjenester til landbaserte anlegg. Vi er med andre ord et rederi som driver med frakt og behandling av levende fisk. I tillegg til laks og ørret, som har det absolutt største volumet, så transporterer vi også torsk og eventuelt andre fiskeslag, opplyser kommunikasjonssjef Harald T. Nesvik til Herøyfjerdingen.

Selskapet ble startet i 1986 av blant annet gründeren Roger Halsebakk, som også fortsatt sitter som en av de private eierne av selskapet.

- Sølvtrans driver med sikker, skånsom og effektiv håndtering av levende fisk. Selskapet har sin hovedaktivitet i Nordsjøbassenget (Norge, Skottland, Shetland og Førøyene) der alle fartøyene er NOR registrert og mannskapet er i all hovedsak norske, men med innslag av noen skotter og færøyværinger. Utover dette har vi i tillegg båter i Canada, Chile (deleierskap) og Tasmania.  Hovedkontoret ligger i Ålesund og vi har mer enn 40 fartøy i drift. Selskapet har i overkant av 700 ansatte. I tillegg er Sølvtrans en stor lærebedrift da vi både har vår egen «Sølvtransskole» og i tillegg tar inn ca. 70 lærlinger, avslutter Nesvik.