Ronny kommer fra stilling som arealplanlegger i Senja kommune. Han ble opprinnelig ansatt i Lenvik kommune i 2019, men denne kommunen ble sammen med flere andre kommuner sammenslått med Senja kommune i 2020. I og med at han bare hadde en midlertidig stilling og at Senja kommune har økonomiske utfordringer valgte han å søke seg bort.

- Jeg avgrenset søket mitt til Nord-Norge og fikk noen tilbud rundt omkring, men jeg gikk for Herøy. Jeg har ingen kjennskap til kommunen fra før så det blir veldig spennende. Jeg vet jo ikke helt konkret hva jeg går til, og dette blir derfor litt utenfor det jeg jobber med nå, sier Godhei.

Ronny framhever at det blir viktig med god medvirkning, og at det etableres koblinger mot næringslivet. Han trekker også fram at det blir viktig å se på de store samfunnslinjene, med fokus på blant annet folkehelse, bærekraft og aktivitet.

I sin stilling som arealplanlegger i Senja kommune har han jobbet med reguleringsplaner på de fleste nivåer, både fra private detaljreguleringer til kommunedelplaner. Denne kompetansen vil nok også komme til nytte i hans nye jobb i Herøy kommune.

Liker naturen
Godhei trekker også fram naturen som en av årsakene til at han søkte seg til Herøy. Han er glad i både hav og fjell og det får han jo mulighet til i rikt monn gjennom naturen i Herøy og nabokommunen Dønna. Han er også glad i skiturer, men disse må han nok reise litt lenger for å oppleve.