Herøy blir større - Dønna mindre

areal
Etter at Statens kartverk har tatt i bruk nye metoder for å måle arealet i Norge, er arealet for Herøy justert opp og arealet for Dønna ned. Men det dreier seg bare om 1/4 kvadratkilometer.
Dersom vi noen gang skal servere en agurk-sak, må det bli denne. For hør bare:
 
Statens kartverk har nemlig utført nye utregninger av arealet i Norge, fordelt etter land og ferskvatn.
 
Og mens Herøy i fjor hadde et areal på 63,97 kvadratkilometer, viser de nye målene 64,22 kvadratkilometer.
 
For vår nabo i nord blir endringene motsatte, men med samme små endringer.
 
Mens Dønna i 2009 hadde et areal på 187,88 kvadratkilometer, blir arealet i år regnet til 188,64 kvadratkilometer.
 
For Alstahaug blir det ingen endringer, mens Leirfjord får sitt areal justert ned fra 451,22 til 451,21 kvadratkilometer.
 
Men - vi trenger så visst ikke slå oss på brystet av den grunn. Vi er fremdeles lilleputt målt i areal sammenliknet med våre nabo-kommuner.
 
Fastlands-Norge er nå i alt 323.787 kvadratkilometer, mens kongeriket Norge, inklusive Svalbard og Jan Mayen, i alt er 385.186 kilometer.
 
(Grafikk: Tom Wennemo)
areal
Vi er likevel minste kommune i HALD-regionen.

Annonser