I mange år har det vært en tradisjon at ungene fra Herøy barnehage besøker rådhuset 16. mai og får seg en is. Dette er et hyggelig varsel om at det snart er 17. mai og at sommeren nærmer seg.

 

Ny fane

I år kunne også barnehagen vise fram sin nye flotte fane. Fanen er laget av Karin Kvitvær som er en av dem som arbeider i barnehagen.