Kommunalsjef for helse- omsorg og integrering Siv Nilsen holdt i mai tale til Edith og takket henne for et 37-årig arbeidsforhold i Herøy kommune.

- Da har vi takket av vår kjære helsesøster Edith Rishaug Hansen for lang og tro tjeneste for Herøy kommune og Herøy helsestasjon. Hun vil bli savnet når hun nå trer inn i pensjonistenes rekker, og vi ønsker henne lykke til med ny livsfase, sa kommunalsjef for helse- omsorg og integrering Siv Nilsen i sin tale under markeringen.

- Hun har vært stabil i tjenesten og vi alle kjenner henne som kommunens helsesøster. Hun brenner for faget og har opparbeidet seg mye erfaring og kompetanse gjennom disse årene, og hun er ikke redd for å si ifra når hun mener at hennes observasjoner eller meninger er riktige. Hun har vært en trygg og ærlig person for mange mødre, fedre og barn. Mange sier at du vet hva du får hos Edith. Du får ærlige tilbakemeldinger og hun bryr seg. Edith har vært gjennom mange endringer og har hatt mange samarbeidspartnere og særlig på legesiden. Fra 1. januar i 2013 fikk hun endelig en kollega og en fagperson som hun kunne samarbeide med, og som heldigvis skal fortsette, sa Nilsen.

- Det har vært litt av en utvikling disse årene både inne fag og systemer, og i disse dager innføres et nytt system for helsestasjonen som gir innbyggerne dialog via Helsenorge. Edith har også vært leder for det psykososiale omsorgstemaet i kommunen. Dette er et arbeid som hun har hatt særlig interesse for, og hun har bidratt til å få på plass et veldig bra team med god kompetanse. Til slutt må vi også nevne at det var Edith som fikk sette den første koronavaksinen i Herøy, avsluttet Nilsen under markeringen i mai.

Edith kom til Herøy som sykepleier på Herøy alders og sykehjem i 1986. Hun ble konstituert som ledende helsesøster i juli 1990, og fikk fast tilsetting som ledende helsesøster 1. august 1994, da hun var ferdig med sin utdanning som helsesøster.

Siden den gang har hun vært helsesøster Edith. Hun jobbet i mange år alene som helsesøster, og har hatt et stort fagfelt som hun har tatt ansvar for. I mange år var det svært mange legevikarer og det bidro til at helsesøster måtte ta ansvar for mange oppgaver alene.

Allsidig jobb
- Det har vært en veldig allsidig jobb og man blir veldig selvstendig når man jobber i en liten kommune. Man hadde jo ingen andre som jobbet med det samme arbeidsområdet. Tidligere hadde vi også et enda bredere arbeidsområde og gjorde blant annet tilsyn med butikker, frisørsalonger og gjennomførte inspeksjoner i skoler og barnehager. Da jeg begynte var det syv skoler i kommunen, og nå er det bare en. Man fartet derfor mye mer rundt og jeg hadde mange turer med legeskyssbåten Herøygutten rundt omkring i kommunen. Man følte seg derfor som en «skjærgårdshelsesøster», men det var jo artig. Når man var ferdig med sitt fungerte man også ofte som assistent for legen, sier Rishaug Hansen.

Godt kjent med folk
Edith forteller at hun har hatt mange samarbeidspartnere og har følt seg litt som en «potet» som har blitt brukt til mye.

- Man blir jo godt kjent med folk og kommer virkelig under huden på mange. Man møter blant annet foreldre når de har fått sin førstefødte og har svært høye skuldre. Vi driver jo derfor også med familieveiledning og parterapi, sier den nå pensjonerte helsesykepleieren Edith.

Hun gir uttrykk for at hun at trivdes veldig godt og er klar på at det å være helsesykepleier i en liten kommune som Herøy er en livsstil.

- Man er helsesykepleier hele døgnet, men jeg har for så vidt også lagt opp til det selv, sier Rishaug Hansen.

Når vi spør henne om ikke det har vært slitsomt å alltid være tilgjengelig, så sier hun at det er engasjementet som har gjort det slik.

- De siste årene har jeg kjent litt på det, og da er det kanskje også et signal om at man bør avslutte. Jeg vet allikevel ikke om jeg vil anbefale at min etterkommer gjør det på samme måte, sier Edith.

Mye av dialogen er borte
Edith mener at noe av fokuset og dialogen har blitt borte i dokumentasjon og datasystemer.

- Det har blitt mindre tid til dialog og det å være til stede for de som trenger det. Nå er man nesten redd for å svare på noe dersom man får et spørsmål på butikken, for man må jo huske å dokumentere det. Samtidig er jo dette også positivt og en kvalitetssikring, men jeg ser jo at dette har gått utover kommunikasjonen med brukerne. Samtidig er det jo mye spennende som skjer og mange vitenskapelige og gode arbeidsmetoder som utvikles og gir bedre resultater, sier Rishaug Hansen.

Samarbeid med andre
Allerede i 1995 opprettet Edith sammen med helsesøster på Dønna et nettverk for helsesøstre (nå helsesykepleiere) på Ytre Helgeland som fortsatt er oppe og går.

- I dette samarbeidet har vi også et samarbeid med jordmødre. Målet er at man skal møtes hver sjette uke og dette har fungert bra, sier Edith.

Skal ta mer vare på seg selv
Når vi spør Edith om hva hun skal gjøre som pensjonist så sier hun at hun ønsker å være mer aktiv og ta bedre vare på seg selv.

- Jeg skal også passe barnebarn og har mulighet til å reise mer. Ellers må man jo ta vare på hus, heim og gård. Vi har også planer om å produsere litt mer mat selv, og vi vurderer å sette potet og dyrke litt grønsaker. Jeg liker også godt å tegne og har et tegnekurs liggende som jeg ønsker å ta tak i. Jeg er ikke redd for at det skal bli et problem å fylle dagene, sier Edith.

Savner kolleger og ungene
Edith forteller at hun kjenner på savn av gode kolleger og unger.

- Jeg er veldig glad i både ungdom og de som er yngre, og kjenner jo at jeg savner denne kontakten. Dette er absolutt en jobb som anbefales, for den er så allsidig og forskjellig. Kommunens psykososiale omsorgsteam har også vært er hjertebarn for meg, og jeg har sittet som leder de siste årene. Det er en viktig jobb og det er litt rart å si det, men det er utrolig spennende. Da lærer man virkelig folk å kjenne og hva som bor i de, avslutter den nå pensjonerte helsesykepleieren Edith Rishaug Hansen.