Lørdag 5. januar kl. 16.00 - Dønna

Menigheten inviterer alle til Hellige tre kongers fest på Dønnes kristelig u.hus kl. 16.00 - Juleandakt ved Birger Bentsen - Gang rundt juletreet - Besøk av de hellige tre konger - Åresalg

Ta gjerne med matfat og/eller gevinst

Søndag 6. januar kl. 16.00 - Herøy
Menigheten inviterer alle til Hellige tre kongers fest i kantina på Herøy sentralskole kl. 16.00 - Menighetens årsmøte - Gang rundt juletreet - Besøk av de hellige tre konger - Åresalg

Ta gjerne med matfat og/eller gevinst