Som områdekonsesjonær for distribusjon av elektrisitet, er vi pålagt årlige befaringer av vårt linjenett. Noe av denne befaringen foregår som lav flyving med helikopter langs linjene for å kunne oppdage avvik og ta bilder av disse.

I 2023 skal det befares med helikopter over store deler av Helgeland. Befaringa vil vare fra uke 7 til uke 15, avhengig av værforholdene.

Oppstart: uke 7, 13. februar 2023
Slutt: uke 15, 14. april 2023

Under befaring med helikopter er det en rekke faktorer vi prøver åta hensyn til. Herunder dyreoppdrett (rev, hest, hund etc.), reindrift, kirke, sykehus, sykehjem og andre vi vet kan bli forstyrret av helikopter. Det kan dog dukke opp ting vi ikke har oversikt over.

Vi ber derfor om at alle driftsenheter på Helgeland får beskjed om at denne flyving skal finne sted.

Kontakt helikopterselskap for å melde inn områder som skal tas hensyn til.

e-post: befaring@helikopterservice.no
telefon: 980 95 000

Kontaktperson for Linea AS:
Eskil Strøm
telefon 902 54 122

Med vennlig hilsen
Linea AS
Eskil Strøm