Herøy Caravan på Tenna kl. 11.00

  • Friluftsgudstjeneste i forbindelse med Speiderleiren
  • Ved Gunnar Masvie

Hestad kirke kl. 11.00

  • Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Nikolai Sudenko
  • Dåp
  • Ofring til menighetens eget arbeid