Kirkevergen i Herøy og Dønna har kommet med følgende kunngjøringer for søndag 15. desember.

Herøy kirke kl. 11.00

  • Gudstjeneste ved Annette Stenseng og Joanna Engesvik-Galkin.
  • Sang av julesalmer rundt pianoet
  • Nattverd
  • Ofring

 

Vandve bedehus kl. 15.45

  • Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin.
  • Nattverd
  • Ofring til Areopagos