Herøy kirke kl. 11.00

  • Familiegudstjeneste med Trine Heggheim, Annette Stenseng og Joanna Engesvik Galkin
  • Dåp
  • Nattverd

Alle 10 åringene i Herøy er invitert til å markere sitt tiårsjubileum siden dåpen. De blir med å sette preg på gudstjenesten, i tillegg skal de ha t-skjorteverksted og festmiddag.

Kirkekaffen denne gangen er på museet, der Rajko Savic fyrer opp og byr på litt spennende aktiviteter for ungene.

- Hjertelig velkommen til familiegudstjeneste, sier prest Annette Stenseng.

Vandve kirke kl. 15.45

  • Gudstjeneste ved Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin
  • Nattverd
  • Kirkekaffe
  • Ofring til Vandve kirke