Kirkevergen i Herøy og Dønna har kommet med følgende kunngjøringer for søndag 11. august 2013:

Herøy kirke kl. 11.00

  • Gudstjeneste ved Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin.
  • ​Ofring til Søndagsskoleforbundet

Vandve bedehus kl. 15.45

  • Gudstjeneste ved Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin.
  • Nattverd
  • Ofring til De 4 diakoniinstitusjonene.