Kirkevergen i Herøy og Dønna har kommet med følgende kunngjøringer:

Hestad kirke kl. 11.00

  • Gudstjeneste ved Julia Biel
  • Kristin Heggheim ved pianoet
  • Nattverd.
  • Ofring til menighetens eget arbeid

 

Herøy kirke kl. 18.00

  • Sangstund i sommerkvelden ved Annette Stenseng,
  • Kristin Heggheim spiller piano
  • Lystenning og nattverd
  • Ofring til Menighetsfakultetet