Kirkevergen i Herøy og Dønna har kommet med følgende kunngjøringer:

Herøy kirke kl. 11.00

  • Herøydagsgudstjeneste ved Annette Stenseng og Heidrun Stene
  • 50-års konfirmanttreff og dåp
  • Solist Roar Danielsen
  • Nattverd
  • Ofring til Menighetens eget arbeid

 

Dønnes kirke kl. 18.00

  • Gudstjeneste ved Julia Biel og Heidrun Stene
  • Ofring til Kirkelig dialogsenter