Kirkevergen i Herøy og Dønna har følgende kunngjøringer:

24. mars Hestad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Jette Bock og Joanna Engesvik-Galkin Nattverd Ofring til Menighetens eget arbeid

24. mars Sandvær bedehus kl. 15.00 Bli med på påsketur til Sandvær! Båt fra Flostad kl. 13.55 og retur kl. 17.00 Gudstjeneste ved Annette Stenseng og Rolf Jørgensen på fløyte. Nattverd og kirkekaffe Ofring til menighetens misjonsprosjekt