Dette er oversikten over søndagens kirkelige hendelser i Herøy og Dønna:

Herøy kirke kl. 11.00

  • Gudstjeneste ved Annette Stenseng og Joanna Engesvik-Galkin
  • Dåp
  • Ofring til menighetens eget arbeid

Nordvik kirke kl. 18.00

  • Gudstjeneste ved Jette Bock og Joanna Engesvik-Galkin
  • Nattverd
  • Ofring til Menneskeverd