Kirkevergen i Herøy og Dønna har følgende kunngjøringer:

Dønnes kirke kl. 12.00
-
Gudstjeneste ved Birger Bentzen og Joanna Engesvik-Galkin
- Dåp
- Ofring til "Åpne dører"

Herøy kirke kl. 18.00
-
Høymesse ved Annette Stenseng og Joanna Engesvik-Galkin
- Nattverd
- Ofring til menighetens eget arbeid