Kirkevergen i Herøy og Dønna har følgende kunngjøringer:

Nordvik kirke kl. 11.00 - Gudstjeneste ved Birger Bentzen og Joanna Engesvik-Galkin
- Nattverd
- Ofring til menighetens eget arbeid

Sandvær bedehus kl. 15.00 - Vi synger jula ut
- Allsang, andakt, kaffe
- Ved Annette Stenseng og Joanna Engesvik-Galkin