Konferansen arrangeres for 17. gang og programmet er utarbeidet etter innspill fra regionrådene.

Hovedtema for konferansen er; " Helgeland på full fart inn i fremtiden"!

Det er 4 temabolker:

  • Næringsutvikling - kommunene som tilrettelegger.
  • Kompetanse -  for fremtiden
  • Kommunikasjon/samferdsel
  • Innovasjon i offentlig forvaltning

Programmet finner du her

Innledere på konferansen er bl.a :

Redaktør Harald Stanghelle, Aftenposten

Statssekretær Grete Ellingsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rektor Bjørn Olsen, Nord Universet

Fylkesråd for utdanning Hild –Marit Olsen, Nordland fylkeskommune

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen

Regiondirektør Torbjørn Naimak,Statens vegvesen

Fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund, Nordland fylkeskommune

Påmelding her