Helgeland sparebank har vært med og støttet Herøydagan gjennom mange år og onsdag ble det signert en ny avtale.

Folkearrangement
- Dette er et typisk på et arrangement som det er naturlig å være å støtte. Det drives på dugnad og involverer mellom 150 og 200 frivillige som står på for å lage et folkearrangement. Da er det selvsagt naturlig at stedets lokalbank er med og støtter arrangementet, sier lokalbanksjef Roar Myrstad.

Balansert program
Roar Myrstad forteller til Herøyfjerdingen at Herøydagan har et balansert program som passer for både store og små.

- Det er nesten som det er skikkelig martnanssteming utenfor hallen med ulike salgsboder og utstillinger både ute og inne. Det er ulike utstillinger, kafé og et yrende folkeliv i og rundt hallen i tillegg til ulike arrangementer for både små og store, forteller Myrstad.

Leder Britt Anne Karlsen er selvsagt takknemlig for at Helgeland Sparebank fortsatt er med som en stor og viktig sponsor for Herøydagan. Helgeland sparebank sponser Herøydagan i henhold til den nye avtalen med kroner 60 000 over to år.