Herøy kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste med god gammeldags flanellograf ved Kari Sjursen og Heidrun Stene.

  • Dåp
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe

Vandve bedehus kl. 14.45
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Heidrun Stene

  • Utdeling av 6-årsbok
  • Ofring til Redd Barna
  • Kirkekaffe