Dønnes kirke kl. 11.00

  • Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko
  • Nattverd
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe m/fastelavnsboller

 Herøy kirke kl. 18.00

  • Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Nikolai Sudenko
  • Nattverd
  • Ofring til Helgeland Søndagsskoleforbund.
  • Kirkekaffe m/fastelavnsboller i prestegården