Herøy kirke kl. 11.00     

  • Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Magnus Utgard
  • Nattverd
  • Ofring til menighetens misjonsprosjekt, Stefanus-barna.

Dønnes kirke kl. 18.00

  • Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Magnus Utgard
  • Lystenning og nattverd
  • Ofring til Misjonsalliansen