Dønnes kirke kl. 12.00 (endret klokkeslett)

  • Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Magnus Utgaard
  • Lystenning og nattverd
  • Ofring til årets kirkelige prosjekt

Herøy kirke kl. 18.00     

  • Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Oddvar Lisø
  • Nattverd
  • Ofring til menighetens misjonsprosjekt, Stefanus-barna.