Kirkevergen i Herøy og Dønna har kommet med følgende kunngjøringer for søndag 29. september:

Herøy kirke kl. 18.00

  • Gudstjeneste ved Annette Stenseng i Absis i kirka.
  • Nikolai Sudenko spiller trekkspill.
  • Ofring til menighetens misjonsprosjekt

 

Dønnes kirke kl. 11.00

  • Konfirmantpresentasjon ved Julia Biel, Trine Heggheim og Nikolai Sudenko
  • Dåp
  • Nattverd
  • Kirkekaffe
  • Ofring til menighetens eget arbeid