Kirkevergen i Herøy og Dønna har kommet med følgende kunngjøringer for søndag 22. september:

Herøy kirke kl. 18.00

  • Konfirmantpresentasjon ved Annette Stenseng, Trine Heggheim og Nikolai Sudenko
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe

Løkta kirke kl. 11.00

  • Høsttakkefest og konfirmantpresentasjon ved Julia Biel, Trine Heggheim og Nikolai Sudenko
  • Utdeling av 4. års bok
  • Nattverd
  • Ofring til Løkta kirke
  • Kirkekaffe