Kirkevergen i Herøy og Dønna har kommet med følgende kunngjøringer for søndag 8. september:

Herøy kirke kl. 11.00

  • Gudstjeneste ved Julia Biel og Nikolai Sudenko
  • Dåp
  • Nattverd
  • Ofring til misjonsprosjektet

Nordvik kirke kl. 18.00

  • Gudstjeneste ved Julia Biel og Nikolai Sudenko.
  • Nattverd
  • Ofring