Kirkevergen i Herøy og Dønna har kommet med følgende kunngjøringer for søndag 4. august:

Herøy kirke kl. 15.00

  • Gudstjeneste ved Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin.
  • Dåp
  • Nattverd og lystenning
  • Ofring til Kirkens Bymisjon

Dønnes kirke kl. 11.00

  • Gudstjeneste ved Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin.
  • 50-års konfirmanttreff
  • Nattverd og lystenning
  • Ofring til kirketekstilene i Dønnes