Herøy kirke kl. 11.00

  • Gudstjeneste ved Annette Stenseng og Joanna Engesvik-Galkin.
  • Dåp
  • Ofring til Menighetens eget arbeid

 

Dønnes kirke kl. 18.00

  • Gudstjeneste ved Jette Bock og Joanna Engesvik-Galkin.
  • Ofring til Menighetens eget arbeid