Kirkevergen i Herøy og Dønna har følgende kunngjøring:

Nordvik kirke kl. 17.00
  • Samtalegudstjeneste med innsettelse av ny sokneprest, Julia Biel.
  • Ved Olav R. Ertzeid, Trine Heggheim og Joanna Engesvik-Galkin
  • Konfirmantene deltar
  • Markering av at Nordvik kirke har fått ny kirkeløper.
  • Ofring til Karihaug leirsted
  • Etter gudstjenesten er det kirkekaffe på Nordvika gamle handelsted.