Hele Herøy skal planlegges

3_jonny_iversen2
Arealplanlegger Jonny Iversen ved teknisk etat i Herøy kommune vil presisere at hele Herøy skal planlegges ved rulleringen av kommuneplanens arealdel - både landarealer og sjøarealer.
Jonny Iversen har hatt informasjonsmøter med både Herøy næringsforening og Herøy bondelag om rulleringen av kommuneplanens arealdel.   Etter dette ser han behov for å komme med noen presiseringer:   - Hele Herøy kommune skal planlegges ved rulleringen av kommuneplanens arealdel, både landarealer og sjøarealer.   Detaljplanlegging Imidlertid vil det i områder som har fått avgrensning bli utført en del mer detaljplanlegging enn for øvrig areal da dette anses som nødvendig.   Dette for å kunne gi blant annet spesielle bestemmelser og retningslinjer til disse områdene avhengig av de ulike områdenes egenskaper/behov i forhold til øvrig areal, opplyser Iversen til Herøyfjerdingen.   Forslag Han legger til at det også er slik at avgrensningsområdene for de ulike delplaner må oppfattes som et forslag og slik er det derfor mulig å gi innspill til selve avgrensningen.   - I første rekke er det selve planprogrammet kommunen ønsker innspill på. Det vil si hvilke tema og hvilke vurderinger er det som skal vurderes i forhold til arealbruk og arealformål, avslutter Jonny Iversen.   Du kan lese om alt dette ved å trykke "Kommuneplanens arealdel"   eller trykke på linken til venstre med samme navn her på Herøyfjerdingen.  
3_jonny_iversen2
Arealplanlegger Jonny Iversen.

Annonser