Svend Morten Reintertsen satte i sommer opp et gjerde ved turløypa som går til Gårdsøytangen i Øksningan. I den forbindelse ble det satt opp to enkle klyv i begge ender av gjerdet som turgåerne måtte krysse. Som et lite plaster på såret lovet han at han ville gi et slakt til turforenigen.

Heldig vinner
Turforeningen har nå foretatt trekning blant alle turgåerne og Margit Arntsen ble trukket ut som den heldige vinneren av et villsauslakt. Slaktet veide i underkant av 10 kilo og dette blir ansett som en akseptabel vekt på gammelnorsk sau, eller villsau som det populært blir kalt.

Bra for alle parter
Svend Morten Reinertsen sier til Herøyfjerdingen at i tillegg til at det er bra at folk kommer seg ut på tur så er det også bra at det er folk i området hvor han har villsau.

- På denne måten får jeg etter all sansynlighet beskjed dersom det er noen som oppdagere noe unormalt med sauene, sier Reinertsen.

Berømmer Ottos arbeid i turforeningen
- Lammet er av god kvalitet og jeg har økologisk godkjenning av Mattilsynet. Jeg vil samtidig benytte anledningen til berømme det arbeidet som er gjort i Øksningan for å få folk ut på tur. Spesielt vil jeg trekke fram det arbeidet Otto Jenssen gjorde gjennom mange år med å arrangere turmarsjer. Dessverre gikk han bort så altfor tidlig, sier Svend Morten.

Kan bli flere vinnere
- Dersom jeg får en forespørsel fra turforeningen i Øksningan om å bidra med flere slakt så gjør jeg nok det, avslutter Reinertsen.