Heihorn i rute

heilhorn_framme
Søndag var bilferja Heilhorn på plass og i rute som supplering mellom Herøy og Søvik. Heilhorn" tar vel 40 biler og vil avhjelpe en forventet vanskelig ferjesituasjon i sommer.
Bilferja "Heilhorn" eies av Torghatten Trafikkselsap i Brønnøysund, men er for tiden leid ut til å trafikkere et samband på Vestlandet.

Heilhorn er leid inn for å trafikkere sambandet ut august måned, men ordfører Arnt Frode Jensen jobber for å beholde ferja lenger.

Med plass til å ta 40 biler vil Heihorn bety en formidabel styrking av kapasiteten på sambandet, sammenliknet med BF Nesna.
heilhorn_framme
Heilhorn er på plass som suppleringsferje mellom Herøy og Søvik.
heilhorn_siden
Fra siden.

Annonser