Hedret med æresmedalje

elsa
Politimennene Sigurd Wang og Trond Kirkeby fikk på 10års-dagen for Austbøtragedien i går tirsdag Politiets hederskors. De ble begge drept under aksjonen 11.mars 1998. Elsa Hoff Wang og Beate Jørgensen tok imot hederen til sine avdøde ektemenn.
– Denne stunden satte meg ti år tilbake i tid, men jeg føler at dette var noe endelig i bearbeidingsprosessen min. Nå begynner jeg virkelig på et nytt kapittel i livet, sier Elsa Hoff Wang til Helgeland Arbeiderblad.

Under den private minnestunden ble de to høyt respekterte tjenestemennene tildelt Politiets hederskors, post mortem, underskrevet politidirektør Ingelin Killengreen. Enkene tok høytidelig imot hederen til sine kjære, skriver avisa videre.

Overrekkelsen skjedde under en privat minnestund for tragedien på Rica Hotel i Sandnessjøen tirsdag.

Assisterende politimester Kristin Elnæs opplyser til Helgeland Arbeiderblad at Politiets hederskors henger svært høyt.

Det deles ut til tjenestefolk som har gjort noe ekstraordinært for å sikre trygghet og berge andres liv, og det deles ut post mortem til alle som har mistet livet i tjeneste for politiet.
elsa
Elsa Hoff Wang (bildet) og Beate Jørgensen tok imot hederkorset til deres avdøde menn for heltemodig innsats. (Bildet er tatt i en annen forbindelse.)

Annonser