Hedret for lang og tro tjeneste

Kommunestyremøte 17

Under den kommunale lunsjen på Herøy Brygge etter årets siste kommunestyremøte var det tre ansatte som fikk utdelt KS sitt hedersmerke og diplom av ordfører Elbjørg Larsen for 25 års tjenestetid i Herøy kommune.

Alle som har arbeidet i Herøy kommune 25 år skal etter kommunens retningslinjene hedres med gavekort med verdi kr. 3 000,- og KS sitt hedersmerke og diplom. I tillegg får alle blomster.

Under den kommunale julelunsjen for alle ansatte i Herøy kommune på Herøy Brygge var det i år tre ansatte som etter 25 års tjeneste fikk sin velfortjente påskjønnelse. Ordfører Elbjørg Larsen benyttet samtidig anledningen til å takke alle ansatte for den jobben de gjør og ønske dem ei riktig god jul.

Disse ble hedret i år:
Astrid Nilsen, Bodil Blix og Lise Theimann.

Ordfører Elbjørg Larsen takket alle sammen for den gode innsatsen de hadde gjort for Herøy kommune gjennom 25 år.

Trykk her for å lese vedtekter for KS-hedersmerke.

Kommunestyremøte 17
Tre ansatte fikk sin velfortjente heder under årets julelunsj: Fra venstre: Ordfører Elbjørg Larsen, Astrid Nilsen, Bodil Blix og Lise Theimann.

Annonser