Alle som har arbeidet i Herøy kommune 25 år skal etter kommunens retningslinjene hedres med gavekort med verdi kr. 3 000,- og KS sitt hedersmerke og diplom. I tillegg får alle blomster.

Under den kommunale julelunsjen for alle ansatte i Herøy kommune på Herøy Brygge var det i år seks ansatte som etter 25 års tjeneste fikk sin velfortjente påskjønnelse. Ordfør Arnt Frode Jensen benyttet samtidig anledningen til å takke alle ansatte for den jobben de gjør og ønske dem ei riktig god jul.

Disse ble hedret i år:
Kirsti Iversen, Anita Lundestad, Siv Nilsen, Rigmor Bonsaksen, Margit Arntsen og Mariann Storrø.

Margit og Mariann var ikke tilstede under markeringen.

Trykk her for å lese vedtekter for KS-hedersmerke.