Hedret for lang og tro tjeneste

Heder til kommunalt ansatte 2017

Under den kommunale lunsjen på Herøy Brygge etter årets siste kommunestyremøte var det syv ansatte som fikk utdelt KS sitt hedersmerke og diplom av ordfører Arnt Frode Jensen for 25 års tjenestetid i Herøy kommune.

Alle som har arbeidet i Herøy kommune 25 år skal etter kommunens retningslinjene hedres med gavekort med verdi kr. 3 000,- og KS sitt hedersmerke og diplom. I tillegg får alle blomster.

Under den kommunale julelunsjen for alle ansatte i Herøy kommune på Herøy Brygge var det i år syv ansatte som etter 25 års tjeneste fikk sin velfortjente påskjønnelse. Ordfør Arnt Frode Jensen benyttet samtidiig anledningen til å takke alle ansatte for den jobben de gjør og ønske dem ei riktig god jul.

Disse ble hedret i år:
Gunn Lise Bjertnes Hansen, Kirsti J. Karlsen, Torill Hanssen, Mariann Lundestad, Ruth Rådmannsøy, Elisabeth Pedersen og Frøydis Falk.

Elisabeth og Frøydis var ikke tilstede under markeringen.

Trykk her for å lese vedtekter for KS-hedersmerke.

Heder til kommunalt ansatte 2017
Disse fikk sin velfortjente heder under årets julelunsj: Fra venstre: Ruth Rådmannsøy, Gunn Lise Bjertnes Hansen, Torill Hanssen, Mariann Lundestad og Kirsti J. Karlsen. Frøydis Falk og Elisabeth Pedersen var ikke tilstede under utdelingen.

Annonser