Alle som har arbeidet i Herøy kommune i 25 år skal etter kommunens retningslinjer hedres med gavekort med verdi på kr. 3 000,- og KS sitt hedersmerke og diplom. I tillegg får alle blomster. I år var det åtte ansatte som hadde gjort seg fortjent til en slik utmerkelse og syv av dem var til stede og fikk sin velfortjente heder og utmerkelse under den kommunale julelunsjen.

Ordfører sa i forbindelse med utdelingen at det er bra at kommunen har mange trofaste og stabile arbeidstakere og at dette selvsagt skal settes pris på.

Disse ble hedret i år:
Åge Johansen, Britt Anne Karlen, Bjørn Are Hansen, Randi Iversen, Hege Slotterøy, Vvian Olsen, Trine Ebbesen og Odd Inge Haraldsen (ikke til stede)

Fakta om KS sitt hedersbevis
Medaljen kan tildeles folkevalgte og tilsatte som har utført en fortjenstfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune. For folkevalgte kreves det 24 års funksjonstid og for tilsatte 25 år.

Hedersmerke kan tildeles alle tilsatte med minst 25 års tjenestetid.

Merket kan, foruten til tilsatte i kommuner og fylkeskommuner, gis til tilsatte i virksomheter som helt eller delvis er kommunalt, fylkeskommunalt eller interkommunalt eid, og tilsatte i forbund for kommuner eller kommunale virksomheter.

Vedkommende formannskap eller fylkesutvalg kan søke om tildeling av medalje eller hedersmerke. Dessuten kan vedkommende styre søke om tildeling av merket. I disse tilfellene tildeles medaljen/merket av administrerende direktør i KS

Medalje/merke kan også tildeles av KS på eget initiativ. I disse tilfellene står Hovedstyrets arbeidsutvalg for tildelingen.