I formannskapsmøte den 4. oktober 2012 ble det vedtatt nye retningslinjer for erkjentlighet/gaver og i dag var det seks ansatte som fikk sin velfortjente heder av Herøy kommune. Alle som har arbeidet i Herøy kommune 25 år skal etter de nye retningslinjene hedres med gavekort med verdi kr. 3 000,- og KS sitt hedersmerke og diplom. I tillegg får alle blomster.
 
Forrige gang det ble utdelt KS sitt hedersmerke var under lunsjen etter fjorårets kommunstyremøte den 18. desember.

Disse ble hedret i dag:
Kjersti V. Isaksen, Bjarne Nikolaisen, Eli-Heidi Edvardsen, Svein Lundestad, Marthe S. Solheim og Lars Olav Mogård. Alle har vært ansatt i 25 år i Herøy kommune.
 
Trykk her for å lese vedtekter for KS-hedersmerke