Med i politikken i nærmere 50 år
Varaordfører Elbjørg Larsen åpnet utdelingsseansen med å lese diktet "Å vere i livet" av Halldis Moren Vesaas, et dikt hun mente passet godt til Brith Johanne.

Hun ble hedret for å ha vært med i politikken i over 40 år. Det meste av tiden for Senterpartiet, men også en kort periode for Høyre.

Går i arv
- Det er artig at hun har hatt både datter og i under tirsdagens møte hadde datterdatter med i politikken, sa varaordfører Elbjørg Larsen.

Hun fikk tildelt KS-medalje og diplom for samfunnsgavnlig virkomhet i Herøy kommune.

I statuttene for KS-medalje kreves det at folkevalgte minst må ha vært med i politikken i 24 for å få tildelt hedersmerket

Tilsammen har hun etter de opplysninger som foreligger hatt politiske verv i 41 år.

Her er lista over verv hun har hatt og fortsatt har:

 Kommunestyret

 1992 – 1995

 Barnevernsnemnda

 1976 – 1980

 Bygdebokutvalget

 2000 – 2003

 Bygdebokutvalget

 2004 – 2007

 Bygdebokutvalget

 2008 – 2011

 Bygdebokutvalget

 2012 – fortsatt

 Heimevernsnemnda

 1992 – 1995

 Jordstyre

 1972 – 1975

 Landbruksnemnda

 1984 – 1987

 Prestegårdstilsynet

 1992 – 1995

 Prestegårdstilsynet

 1996 – 1999

 Skolestyre

 1964 – 1968

 Skolestyre

 1968 – 1972

 Sosialstyre

 1972 – 1975