Hedret av kommunen for fremragende innsats

utmerkelser
Under kommunestyrets lunsj på Herøy Brygge i dag overrakte ordfører Arnt Frode og Stig Neraas fra ”Prosjekt Økt Bosetting” utmerkelser til både Tennas Vel, Støtteforeningen for Herøy IL og Lill Ann Eide for fremragende innsats og engasjement for økt trivsel og bolyst i Herøy.
- Omdømmebygging er hver enkelts ansvar i drive med, sa ordfører Arnt Frode Jensen under kommunestyrets lunsj i dag.

Til stede var også store deler av de ansatte i Herøy kommune som var invitert på den årlige julelunsjen.

Framsnakking - Framsnakking er blitt et begrep som selv kongen har tatt i bruk. Hver av oss må være flinke til å framsnakke hverandre, sa Jensen videre.

Han sa også at Stig Neraas hadde bedt om forslag på kandidater som skulle få kandidater som fortjener en påskjønnelse for å ha bidratt til å skape trivsel, bolyst eller arbeidsplasser i Herøy.

Jury En jury bestående av leder i barne- og ungdomsrådet Helene Heggheim, leder i Herøy næringsforening Roger Hansen og Stig Neraas har vurdert forslagene om kommet fram til de meget verdige som i dag fikk sin anerkjennelse.    Og ordfører Jensen kunne lese følgende begrunnelser for de enkelte:

Tennas Vel Tennas Vel har vist et spesielt engasjement for å skape trivsel og bolyst.

Gjennom å stille opp for hverandre, gjennom et stort engasjement og et bredt utvalg av aktiviteter for alle aldersgrupper har Tennas Vel bidratt til å skape samhold og trivsel. Tennas Vel har i stor grad medvirket til å gjøre Herøy til en enda bedre kommune å bo i.

Herøy IL Støtteforening Herøy IL støtteforening har vist et spesielt   engasjement for å skape trivsel og bolyst.

Gjennom å arrangere ”julemessa” gis alle innbyggere et trivelig møtested i førjulstiden. Det økonomiske bidraget fra støtteforeningen gjør at barn og ungdom får et større og bredere fritid og idrettstilbud i kommunen.

Støtteforeningen har i stor grad medvirket til å gjøre Herøy til en enda bedre kommune å bo i.

Lill Ann Eide, driver av Coop Marked på Seløy. Lill Ann Eide har vist et spesielt engasjement for å skape trivsel og bolyst.

Gjennom hente og bringetjeneste så alle kan få handlet og treffe andre, ved å reise sammen med de som ikke har familie nært til lege og sykehus bidrar Lill Ann til å skape trivsel og omsorg.

Eide har gjennom sitt engasjement bidratt til at flere kan bo i området Seløy/Staulen og har i stor grad medvirket til å gjøre Herøy til en enda bedre kommune å bo i.
utmerkelser
Ordfører Arnt Frode Jensen og Stig Neraas kunne i dag hedre Lill Ann Eide, Støtteforeningen for Herøy IL ved Johanne Solem og Tennas Vel ved Trine Valberg.

Annonser