Hedersmerker fra KS for lang innsats

hederbesvisnger
Åtte kommunalt ansatte fikk under kommunestyrets julelunsj tirsdag overrakt Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke, diplom og gullklokke for minst 25 års tjeneste i Herøy kommune. Det var ordfører Arnt Frode Jensen som sto for overrekkelsene.

- Når folk jobber så lenge i Herøy kommune må det bety at det er et bra sted å jobbe. Det er vi glade for, uttalte ordfører Arnt Frode Jensen blant annet.

For å få KS sitt hedersmerke må vedkommende ha minst 25 års tjeneste i kommunen.

Denne gangen var det åtte personer som hadde gjort seg fortjent heder og ære. Noen av disse har nylig gått av med pensjon.

De som mottok hedersmerke, diplom, gullklokke og blomster i går var:

Næringskonsulent Knut Prestø – 27 års tjenestetid

Fagarbeider vann Torstein Lundestad – 26 års tjenestetid

Barne- og ungdomsarbeider Hilde Olsen – 25 års tjenestetid

Lærer Trude Grønbech – 26 års tjenestetid

Kulturskolerektor Reidar Moursund – 26 års tjenestetid

Konsulent Marit Stenbakken – 26 års tjenestetid

Sosialkurator Bergljot Johansen – 26 års tjenestetid

Hjelpepleier Linda Nilsen – 27 års tjenestetid

Bergljot Johansen var ikke til stede under utdelingen.
hederbesvisnger
Fra venstre Trude Grønbech, Reidar Moursund, Hilde Olsen, Torstein Lundestad, Linda Nilsen, Knut Prestø og Marit Stenbakken

Annonser