Har du lyst til å være med på kirkeklubb?

Trosopplæring1

Herøy menighet skal arrangere kirkeklubb tre onsdager før jul. De som er interessert kan møte opp til første samling i Fellesstua onsdag 6. november kl. 17.30.

- Tre onsdager framover blir det kirkeklubb på Fellesstua i Karolineveien fra kl 17.30 til 18.30. Klubben er for dere som går i 1. og 2.klasse, og den går ut på å bli bedre kjent med historiene om Jesus, om Bibelen og kirka vår. Vi skal synge sanger, høre historier og lage fine ting. Det blir nesten som søndagsskole, som mange voksne har vært med på da de var små.

- Onsdagene det blir klubb er 6.november, 13.november og 20.november.

Hvis du vil være med på kirkeklubb?
- Det er bare å møte opp på Fellesstua, men send gjerne påmelding på SMS til 48210953. Eget invitasjonsbrev er sendt til dem som står på medlemslista til Den norske kirke, men alle 1. og 2.klassinger som ønsker å delta er selvsagt hjertelig velkommen, skriver menighetspedagog Trine B. Heggheim til Herøyfjerdingen.

Arrangør er Herøy menighet ved
Trine B Heggheim (menighetspedagog)
Kjersti Solvang (trosopplæringsmedarbeider)

Trosopplæring2

Annonser