Klubben passer for barn fra fem til åtte år, og den handler om å bli bedre kjent med historiene om Jesus, om Bibelen og kirka vår.

- Vi skal synge sanger, høre historier og lage fine ting og besøke kirka, sier menighetspedagog Trine Heggheim.

Klubb på onsdager
Onsdagene det blir klubb er 25. september og alle onsdagene i oktober.

Hvis du vil være med, er det bare å møte opp på Fellesstua.

Ledere for klubben vil være prest Annette Stenseng, menighetspedagog Trine B. Heggheim, trosopplæringsarbeider Kjersti Solvang og frivillig medarbeider Oddrun S. Dahlheim (det skal være to av disse hver gang).