Hvis du har hus eller leilighet til leie i Herøy og kan tenke deg å leie ut til flyktninger fra Ukraina eller andre land, da vil vi gjerne høre fra deg.Kommunestyret vedtok at Herøy kommune imøtekommer Integrerings- og mangfolds direktoratet sin anmodning om å bosette 40 flyktninger i 2023.

Kommunen  er klare til å ta imot mennesker som er tvunget på flukt og trenger nå din hjelp til å finne boliger. Vi vet ennå ikke hvor mange vi får bosette og når. I første omgang skal vi kartlegge og registrere boliger.
Herøy kommune tar kontakt med alle som registrerer seg så snart vi rekker, og vi vil vurdere boligens egnethet, og med tanke på om boligen er i orden anleggsteknisk og brannteknisk.

Send informasjon til kommune om bolig, antall rom og tidspunkt for utleie.
Send til post@heroy-no.kommune.no