Nærings- og samfunnsutvikler og leder for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, Ronny Godhei Hansen, ønsker å motta bilder fra innbyggerne i Herøy kommune som kan brukes i kommunens overodnede plan.

Bildene må være av best mulig kvalitet. Både bilder av natur og mennesker ønskes velkommen, men vær inneforstått med at bildene vil ligge offentlig gjennom plandokumentet i mange år fremover. I utgangspunktet er alle motiver velkomne, men det er spesielt ønskelig med bilder som viser det unike ved Herøys natur gjennom både fint og dårlig vær og mennesker i fellesskap og samhandling. Nærings- og samfunnsutvikleren vil etter fristen for innsending gjøre en vurdering rundt hvilke bilder som egner seg best i planen.  

Hvis det er personer på bildet må samtykke innhentes- fullt navn på både fotograf og personer i bildet må fremgå i e-posten som sendes til ronny.godhei.hansen@heroy-no.kommune.no. Ønsker man å sende inn bilder av barn, skal foreldrene samtykke i tillegg til at barnet må orienteres med tilstrekkelig kunnskap rundt bruken av bilder i det offentlige rom, og være inneforstått med at dette blir kommunens mest synlige dokument i flere år. Samtykket skal fremkomme av e-posten.

Fotografen som har tatt bildet vil bli kreditert i plandokumentet og vil bli kontaktet av nærings- og samfunnsutvikler i Herøy kommune for bekreftelse av godkjennelse av bruk.
Det er viktig at fotografen skriver telefonnummeet sitt for eventuell kontakt. 

Det settes ingen grenser for hvor mange bilder en person kan sende inn, men det bes om at dere viser måtehold da materialet også skal bearbeides. Velg deres beste!

Frist for innsending: 17. mars  

Herøy kommune takker for innsatsen som allerede er lagt ned fra mange av dere i den tidligere mevirkningsprosessen, dette har vært til god hjelp i arbeidet!