Han skal øke bosettingen

1stig_neraas1
Stig Nerås (47) hadde i dag sin første arbeidsdag i Herøy kommune. Og det er litt av en utfordringen har har tatt på seg. Nerås skal nemlig lede "Prosjekt Økt Bosetting". Han starter med å flytte til Herøy selv og sørger dermed for tre nye innbyggere.
Han starter med blanke ark, ettersom han vet svært lite om Herøy og problemet som ligger bak prosjekt-stillingen som har brakt ham til Herøy.
 
- Jeg vet ikke mer enn det Roy (Skogsholm) har fortalt og det som ligger i prosjektbeskrivelsen.
 
Jeg har ikke vært i Herøy før jeg var her på jobb-intervjuet.
 

Før jeg blir mer kjent satser jeg på å utnytte den fordelen som ligger i å se ting litt utenfra, sier Stig Nerås til Herøyfjerdingen.
 
Prosjekt i Serbia
Granværingen, som er oppvokst dels i Mosjøen og dels i Velfjord, kommer fra en prosjektstillingen i Serbia hvor han har jobbet fire år med å utvikle arbeidsplasser innen landbruket.
 
- Der er jo krig og sanksjoner mot folk der nede, med de utfordringer det fører med seg.
 
Men jeg tok initiativet til et prosjekt som ble finansiert gjennom Utenriksdepartementet.
 
Og som hadde over 1000 deltakere som lærte om moderne landbruk. Prosjektet bidro til å skape over 100 nye arbeidsplasser, forteller Stig Nerås.
 
Nå handler det i første rekke om å skaffe seg oversikt over utfordringene i Herøy, med et stadig synkende innebyggertall.
 
MEN - siste kvartal i fjor økte folketallet med 13. Det tar vi med oss.
 
- Jeg tror nok at flertallet  av befolkningen i Herøy per i dag vet bedre enn meg hva som må til for å snu befolkningsnedgangen, sier Nerås.
 
Men han tar selv flytting til Herøy og sammen med kone og en 12 år gammel sønn starter han med å øke innbyggertallet med tre.
 
Bør være attraktivt
Her er jo veldig fint i Herøy og det burde på den måten være veldig attraktivt å bo her. Jeg kan ikke forstå annet - både med hensyn til natur, sosialt og ikke minst med tanke på arbeid.
 
Her er jo store muligheter for å både FÅ arbeid og SKAPE arbeidsplasser, sier Stig Nerås.
 
Han er blitt gjort kjent med at Herøy har mange gründere.
 
- Kanskje kan man få inn gründere på ulike områder, slik at man får arbeidsplasser på flere ulike fagområder, svarer han når Herøyfjerdingen utfordrer ham til å mene noe om hva som skal til for å få utflyttede herøyfjerdinger til å vende nesen heim igjen.
 
Nerås har landbruksfaglig utdanning med både pedagogikk, prosjektledelse og småskalaproduksjon som tillegg.
 
God start
Mye av dette kan nok komme godt med, når han skal lede prosjektet som skal snu befolkningsnedgangen.
 
I alle fall kunne han neppe få en bedre start enn de 13 nye innbyggerne vi fikk siste kvartal 2009.
 
Noe av det første han blir med på er en tur til Island, og deretter Chile, sammen med ledelsen i Marine Harvest Herøy for å rekruttere nye og mer permanente arbeidsfolk til bedriften.
 
Og folk som vil bosette seg i Herøy.
 
 I utlysningen av prosjektstillingen er følgende oppgaver uthevet: 
- Kartlegging av flyttestrømmer og årsakssammenheng
- Ta initiativ til og iverksette vedtatte tiltak for å hindre fraflytting og å øke bosettingen
-  Ivareta saksbehandling for kommunestyrets styringsgruppe for økt bosetting
-  Sammen med næringslivet delta i rekrutteringsarbeid herunder tilrettelegging for flytting og anskaffelse av bolig
-  Ta initiativ til og følge opp infrastrukturtiltak som kan stimulere til økt bosetting i kommunen
-  Markedsføre kommunen i bosettingssammenheng
 
 Stillingen er en prosjektstilling med foreløpig varighet på et år, med mulig forelengelse til to år.
1stig_neraas1
Stig Nerås starter med blanke ark, ettersom han vet svært lite om Herøy og problemet som ligger bak prosjekt-stillingen som har brakt ham til Herøy.
1_stig_neraas2
- Før jeg blir mer kjent med Herøy satser jeg på å utnytte den fordelen som ligger i å se ting litt utenfra, sier Stig Nerås til Herøyfjerdingen.

Annonser