HALD IKS enige om samferdsel

HALD_IKS
Representantskapet i HALD IKS var fullt og helt enige om hvordan de skal jobbe sammen framover for å få det som de vil innenfor samferdsel, som alstahaug-ordfører Stig Sørra uttrykte det.
Representantskapet i HALD IKS møttes på rådhuset i Herøy i dag for å diskutere en 12 punkter lang liste.
 
”Samferdselspørsmål – HALD IKS sin rolle og mandat” var det kanskje mest spennende punktet, spesielt etter de siste ukers uttalelser mellom ordførerne i Herøy og Alstahaug.
 
I dag var det enighet som rådet mellom både Arnt Frode Jensen og Stig Sørra, selv om sistnevnte måte kommentere at prosessen rundt endringene av ruter i det siste ikke har vært god.
 
Og:
- Det var ikke heldig det som skjedde i vår, Arnt Frode, sa Sørra som samtidig innrømmet at Alstahaug aldri har vært engasjert i samferdsel.
 
- Det har vi kunnet overlate til grendeutvalgene på for eksempel Austbø. Men vi er også avhengige av gode kommunikasjoner, sa Stig Sørra.
 
Da ordfører Arnt Frode Jensen fikk ordet svarte han Sørra:
 
- Stig, vi har vært på møte i Bodø når fylkeskommunen har invitert oss. Jeg var ikke klar over at May Valla hadde kontaktet Alstahaug kommune.
 
 
Derfor kontaktet jeg deg, sa Jensen som konkluderte med at man ikke bør bruke mer tid på akkurat dette. Men heller bli enige om overordnete ting.
 
Uenighet i media
Representantskapsleder Ivan Haugland (ordfører i Leirfjord) ledet møtet og hadde akkurat uoverenstemmelsen i media mellom de to ordførerne som innfallsvinkel da han innledet saka med å si:
 
- Jeg ser i media at vi ikke alltid er enige. Hvordan skal vi jobbe framover?
 
Ordfører Arnt Frode Jensen tok først ordet og han mente at både regionrådet, HALD IKS og den enkelte kommune må jobbe med samferdsel, hver på sine områder.
 
Og han mente også at man ville bli nødt til å knesette noen prinsipper.
 
Han ville videre ha fastlandsforbindelsen på dagsordenen til HALD IKS.
 
Problemfyllt
Herøyrådmann Roy Skogsholm påpekte at Herøy har nesten like mange bedrifter som Alstahaug og at Herøy opplever den dårlige kommunikasjonen fra øya som særdeles problemfyllt.
 
 
- Våre primære mål er å få orden på pendlingen for elevene ved den videregående skolen og samtidig for de som arbeidspendler til Sandnessjøen. Til dette må vi ha hurtigbåt, sa Skogsholm.
 
Han forklarte at Herøy kommune også må ivareta behovet til grunnskole-elevene i sørøyene og samtidig de andre kommunene.
 
- Det har gått bra, men vi møter et fylke som ikke legger til rette for det og legger nok ressurser på bordet.
 
På regionalt nivå bør vi sette noen krav. Det blir banalt å krangle om ruteplanlegging i denne sammenhengen. Vi må samarbeide, slo herøyrådmannen fast.
 
Veldig nær løsning i vår
Han uttalte også at ”det er banalt hvor nær vi var en god løsning i vår”.
 
- Ferja kunne ligget i Brasøy til neste morgen, i stedet for å gå til det nedlagte ferjeleiet Engan for å ligge der.
 
Hadde ferja overnattet i Brasøy kunne den startet ruta derfra og tatt med seg elevene fra Brasøy ferjeleie.
 
Det hadde ikke kostet noe, og Helgelandske hadde spart penger, slo Skogsholm fast.
 
Rådmannen viste også til at rundt 200 personer pendler inn til Herøy hver dag, mens 130 personer pendler ut av kommunen.
 
- Vi må også analysere næringslivet behov. Marine Harvest kan komme opp i 30 vogntog ut av kommunen hver dag.
 
Det er synd vi ikke er flinke til å samarbeide. Vi var godt i gang, mente rådmann Skogshom.
 
Må samarbeide
Stig Sørra svarte at det er det ingen som er uenig i at kommunene må samarbeide.
 
- Vi må jobbe for at HALD skal være et felles bo- og arbeidsmarked. Hvordan skal vi fire kommuner opptre for at vi skal få det som vi vil, spurte Sørra.
 
Han la til at han ikke føler at det er noen konkurranse mellom kommunene. Men:
 
- Jeg er litt forundret over at man ser Dønna og Herøy hver for seg. Disse bør ikke sees på som to separate transport-årer, men heller sees under ett, sa Sørra.
 
Ivan Hagland oppsummerte debatten med blant annet å si at kommunene er nødt til å komme med sine innspill i samferdselsspørsmål.
 
- Men vi må også ta hensyn til kommunene både nord og sør for oss, sa Haugland.
 
 
 
 
 
 
 
HALD_IKS
HALD IKS møttes på rådhuset i Herøy i dag.
HALD_Soerra
Alstahaug-ordfører Stig Sørra Sørra sa blant annet at Alstahaug aldri har vært engasjert i samferdsel.
HALD_Haugland
Ivan Haugland.
HALD_Anne_sissel_og_tor_henning
Anne Sissel Jenssen og Tor Henning Jørgensen er henholdsvis konsulent og daglig leder i HALD IKS.

Annonser